Zorgtoeslag studentenZorgtoeslag studenten is een bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering die door de belastingdienst wordt uitgevoerd. De maximale hoogte van deze extra aanvulling is in 2016 83 euro per maand. De werkelijke hoogte is afhankelijk van het toets inkomen van dit jaar en een eventueel vermogen op een spaarrekening of in beleggingen. Als je wilt weten of je voor de toeslag in aanmerking komt kan je eenvoudig zelf online een berekening maken. Je weet zo direct of je voor een bijdrage van de belastingdienst in aanmerking komt en hoe hoog deze maandelijkse bijdrage is. Als je in het geheel geen inkomen hebt kom je sowieso in aanmerking voor zorgtoeslag en ontvang je maandelijks 83 euro aan toeslag.

zorgtoeslag berekenen

Zorgtoeslag studenten vanaf 18 jaar

De zorgtoeslag is in het leven geroepen nadat per 1 januari 2006 iedereen vanaf 18 jaar en ouder verplicht verzekerd is middels de zorgverzekering. Deze nieuwe wijze van het financieel afdekken van onder meer bezoeken aan de dokter, ziekenhuis en specialisten, volgde het ziekenfonds en de particuliere vorm van verzekeren op. Iedereen die in Nederland woont en 18 jaar of ouder is moet een zorgverzekering hebben. Studenten die tijdens hun studie 18 jaar worden moeten dus zelf een zorgverzekering aanvragen. En omdat je als student doorgaans weinig tot geen inkomen hebt kom je in aanmerking voor de bijdrage.

Toeslag afhankelijk van toets inkomen

Studenten die een baantje hebben kunnen voor zichzelf een berekening maken of zij in aanmerking komen voor zorgtoeslag studenten en hoe hoog die toeslag zou kunnen zijn. Om dit te kunnen berekenen is het van belang dat je weet hoeveel je verdient met je bijbaantje. De kans is groot dat je bijbaantje weinig tot geen invloed op de hoogte van jouw zorgtoeslag studenten want het toets inkomen voor 2016 staat op 19.758 euro. Verdien je op jaarbasis minder dan dit bedrag dan kom je in aanmerking voor het volledige bedrag van 83 euro. De zorgtoeslag studenten is om die reden van toepassing op het grootste deel van alle studenten in Nederland.

Vlak voor 18e verjaardag toeslag aanvragen

De toeslag vraag je zelf rechtsreeks aan bij de belastingdienst. En omdat de zorgverzekering verplicht is vanaf je 18e zou je verwachten dat je pas na je 18e verjaardag de zorgtoeslag studenten kan aanvragen. Maar dat is niet zo. Je kan enkele maanden voordat je 18 jaar wordt al zorgtoeslag aanvragen. De ingangsdatum zal pas vanaf de datum zijn dat je 18 jaar oud wordt maar als je voor die tijd al een verzoek hebt gedaan dan weet je ieder geval zeker dat de belastingdienst op tijd jouw gegevens binnen heeft en die kan verwerken. Dat heb je ieder geval op tijd de zorgtoeslag op je rekening.

Wat gebeurt er met zorgtoeslag als je stopt met studeren?

De zorgtoeslag studenten aanvragen is iets dat je elk jaar opnieuw moet doen. De reden dat je elk jaar opnieuw je zorgtoeslag moet aanvragen is dat de belastingdienst wil weten of er zaken zijn veranderd in jouw persoonlijke situatie. Het zou namelijk kunne zijn dat je bent gestopt met je studie en voltijds bent gaan werken. Dan kom je hoogstwaarschijnlijk boven de maximale grens aan. Dat betekent dat je dan geen recht meer zou hebben op zorgtoeslag studenten. Als je alleen bent mag je niet meer verdienen dan 27.012 per jaar en als je samen bent dan ligt de grens op 33.764 euro.
Zorgtoeslag terugvragen