Zorgtoeslag berekenen 2016

Wil jij je zorgtoeslag berekenen voor 2016, maar weet je niet hoe dit moet? Dan zit je op deze pagina goed!

Op deze pagina ga ik je exact uitleggen hoe je makkelijk en snel je maximale zorgtoeslag kunt berekenen voor het jaar 2016.

Eerst zorgtoeslag 2016 berekenen voordat je toeslag kan aanvragen.

Zorgtoeslag berekenen 2016? Sinds de zorgverzekering in 2006 voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar verplicht werd gesteld is de premie per jaar steeds verder omhoog gegaan. In 2016 ligt de gemiddelde premie van de verplichte basisverzekering op 95 euro. En als je denkt meer zorg nodig te hebben dan de basispolis dekt dan kan je er voor kiezen om je bij te verzekeren middels een aanvullende polis. Zo ziet de zorg er anno 2016 – 2017 in Nederland uit. Maar veel mensen hebben steeds meer moeite om de zorgverzekering op te hoesten en daarom heeft de overheid de zorg toeslag in het leven geroepen. Maar voordat je die kan aanvragen dien je eerst je mogelijke toeslag te gaan uitrekenen. Nadat je dat hebt gedaan weet je of je in aanmerking komt voor de toeslag.

 

zorgtoeslag berekenen

Zelf de hoogte van zorgtoeslag uitrekenen

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om je zorgverzekering te kunnen betalen. Het is namelijk verplicht om de zorgverzekering te hebben en te zorgen dat je elke maand de premie betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. Je komt in aanmerking voor de belastingmaatregel als je inkomen op jaarbasis onvoldoende is. Om er achter te komen of je überhaupt in aanmerking kan komen voor de bijdrage kan je zelf online zorgtoeslag berekenen voor 2016. Met de online rekentool kan je op deze manier snel te weten komen wat de belastingdienst per maand aan jou zal gaan uitkeren zodat jij de premie van de zorgverzekering elke maand op tijd kan voldoen.

Inkomen uitgangspunt voor zorgtoeslag berekenen 2016

Het uitgangspunt dat wordt gebruikt om te bepalen of je in aanmerking komt voor zorg toeslag is het jaarinkomen. Iemand die alleen woont en minder inkomen heeft dan 27.012 euro per jaar komt in principe in aanmerking voor de maatregel. Voor huishoudens waar het gezamenlijke inkomen lager is dan 33.764 euro is ook een aanvulling beschikbaar. Deze inkomensgrenzen liggen aan de basis van de toeslag. Naast het inkomen zijn er nog een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op het verkrijgen van een zorgtoeslag en zo ja, hoe hoog die maandelijkse toeslag zou kunnen zijn. Door zelf zorgtoeslag berekenen over 2016 heb je een goed beeld of je überhaupt zorgtoeslag kan krijgen.

Met terugwerkende kracht zorgtoeslag ontvangen

Veel mensen weten niet dat zij mogelijk recht hebben op een bijdrage van de overheid om te voorzien in het levensonderhoud. Ongemerkt duikelen huishoudens soms onder de inkomensgrens waardoor zij aanspraak kunnen maken op zaken als de zorgtoeslag. Dat kan voorkomen als er bijvoorbeeld sprake is van het wegvallen van een inkomen door ontslag, faillissement, of ziekte. Voor deze mensen kan de maandelijkse aanvulling een groot verschil maken. Maar voordat je meteen een aanvraag gaat doen kan je beter eerst zelf zorgtoeslag berekenen over 2016. Als je al eerder in het jaar gedaald bent in inkomen, dan kan je na het zorgtoeslag bereken 2016 de belastingdienst verzoeken om de zorg toeslag uit te keren met terugwerkende kracht.
Zorgtoeslag terugvragen